Garanterad leverans önskad vecka
Stressfri leverans
5-stjärnig kundtjänst
Priser för allas budget
Lägsta pris, högsta betyg (4.9/5)

Användarvilkor

Precis som alla företag har vi lagligt etablerade villkor. Det är viktigt både för dig som kund och för oss som företag att ha dessa villkor att falla tillbaka på i fall det skulle bli nödvändigt.

Vi hoppas så klart att det inte blir nödvändigt att behöva använda oss av dessa villkor. En nöjd kund som är nöjd med våra plantor och som bara har gott att säga om vår webbsida är för oss ovärderligt. Nöjda kunder ger oss möjlighet att ytterligare expandera Thuja.se. Om det uppstår problem kommer vi att göra vårt bästa för att lösa dessa istället för att omedelbart gömma oss bakom termer och villkor. Vid eventuell beställning måste du ändå ha godkänt våra villkor som anges nedan.

Vanligtvis har dessa termer och villkor ett väldigt svårt språk, vi har valt att sätta vår egen tonalitet på dessa och hoppas därför att det ska vara lite lättare att förstå vad som verkligen gäller.

1. Tillämpning

1.1 Dessa villkor gäller för alla erbjudanden och avtal för Plantinavia BV som thuja.se är en del av. Om Plantinavia BV nämns nedan gäller detta alltid thuja.se

1.2 Utöver dessa villkor kan det även finnas andra villkor, detta ska då tydligt framkomma.

1.3 Vi använder oss av dessa villkor som stöd vid varje avtal. Vid eventuella undantag kommer dessa alltid att finnas skriftliga medans de övriga villkoren fortsätter gälla som vanligt.

1.4 Du som kund kan också använda dig av våra villkor. Om du vill göra detta är det bara att fråga oss på Plantinavia BV om ett skriftligt medgivande.

1.5 Webbsidan plantinavia.se är främst inriktad på den svenska marknaden.

1.6 ”Köparen” varje besökare av plantinavia.se eller varje konsument eller juridisk person som har eller kommer att ha en överenskommelse (kontrakt, orderbekräftelse) med Plantinavia BV.

1.7 Plantinavia BV förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller göra tillägg i dessa villkor.

1.8 Om du använder plantinavia.se för att göra en beställning accepterar du dessa villkor och eventuella andra rättigheter eller skyldigheter på hemsidan.

2. Erbjudandan och exploateringsavtal

2.1 Vid eventuellt erbjudande är vi på Plantinavia BV inte på något sätt bundna att genomföra detta om det inte finns dokumenterat skriftligen.

2.2 Erbjudanden gäller så långt lagret räcker.

2.3 Erbjudanden gäller vanligtvis i två veckor om inget annat har skriftligen angivits.

2.4 Ett erbjudande som anges i 2.1 kan endast göras i följande fall:
Den potentiella köparen har via mejl eller telefon angivit vilken produkt och/eller tjänst han vill ta emot.
Den potentiella köparen har fyllt i sina uppgifter i kassan på hemsidan och skickat beställningen vidare till Plantinavia BV.

2.5 Avtalet upprättas när orderbekräftelse skickats till köparen via internetsidan eller via mejl.

2.6 Vi är överens om att när orderbekräftelsen elektroniskt blivit ivägskickat börjar avtalet att gälla om kraven som anges i 2.4 och 2.5 är uppfyllda. Att det inte finns någon underskrift påverkar inte kontraktets giltighet. Inte heller att betalning kan ske i efterhand. Skulle det gå så långt gäller de elektroniska filerna av Plantinavia BV som en presumtion om bevis.

2.7 Plantinavia BV gör sitt bästa för att information, bilder och yttranden beträffande våra produkter och deras egenskaper ska vara så exakta som möjligt. Tyvärr kan vi inte garantera att vi inte gör några misstag. Avvikelser som till exempel en felaktig bild, eller en bild som inte ser exakt ut som den levererade produkten kan ej ge upphov till hävning av avtalet. Vid en väsentlig skillnad har kunden rätt till att häva köpet.

3. Priser

3.1 Alla priser är angivna i SEK och inkluderar moms.

3.2 Specialerbjudanden gäller endast för den tid som anges i erbjudandet.

3.3 Köparen ska betala det pris som Plantinavia BV har bekräftat i enlighet med orderbekräftelsen som skickats (2.5) Uppenbara fel såsom självklara felaktigheter kan rättas till av Plantinavia BV i efterhand.

3.4 Leveranskostnader ingår i priset. Vid eventuella fraktkostnader om plantorna exempelvis ska levereras till mer avlägsna delar av landet, låter Plantinavia BV dig veta om dessa kostnader innan du gör din beställning.

4. Betalning

4.1 Betalning via faktura, Klarna, kortbetalning eller direkt till chaufför (belopp under 20,000kr)

4.2 Köparen måste inom den överenskomna betalperioden betala hela beloppet för att slippa eventuella extra kostnader.

4.3 Avtalet mellan köparen och Plantinavia BV är endast fullständigt när köparen har betalat hela beloppet till Plantinavia BV.

4.4 Om köperen inte uppfyller sin skyldighet att betala kommer ytterligare kostnader att påföras.

4.5 Om du inte betalar i tid har Plantinavia BV rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan eller avbryta (ytterligare) leverans tills det att köparen har uppfyllt betalningen inklusive ränta och övriga kostnader.

4.6 På grund av kryptovalutans skiftande värde kommer eventuella återbetalningar eller kompensationer för dina plantor alltid att göras i din lokala valuta (SEK).  Beloppet för återbetalning baseras på de priser som visas på webbsidan eller på annat sätt avtalats. Återbetalning kommer att betalas ut till det kontonummer som kunden anger.

5. Leverans och leveranstid

5.1 Beställningar levereras så snabbt som möjligt. Vanligtvis är leveranstiden cirka en vecka. Även om vi gör vårt bästa för att leverera så snart som möjligt är detta endast en vägledning och härleder inte till några rättigheter. Om inte leverans sker inom 30 dagar har kunden rätt att häva köpet

5.2 Om en beställd produkt är tillfälligt slut meddelas köparen när produkten åter finns i lager.
Förseningar meddelas via e-post eller via telefon.

5.3 Leverans sker till den adress som anges av köparen under avtalets ingående. Adressen måste vara tillgänglig för en 15 meter lång lastbil. Om så inte är fallet, måste köparen ange närmast möjliga lossningsplats till Plantinavia BV minst en timme före leverans. Plantinavia BV är inte skyldig att betala ersättning för transport mellan den angivna lossningsplatsen och den faktiska leveransadressen.

5.4 När produkten har levererats till den angivna adressen överförs risken för dessa plantor till köparen. Vid ett avlämnande utan att köparen tar emot varorna står säljaren risken om inget annat finns överenskommet

5.5 För plantor som är 200cm eller högre måste det finnas hjälp på plats för att lasta av plantorna när lastbilen anländer. Chauffören får enligt lag inte göra detta. Plantor under 200cm står lastat på pall och lyfts då av utav chauffören utanför ditt hus.

Våra lastbilar kör stora avstånd innan de anländer till leveransadressen. Det är alltid möjligt att det finns oförutsedda omständigheter under resan. Som ett resultat, kan det inträffa att leveransen blir försenad. Om du som köpare behöver hjälp vid lossning eller har trädgårdsmästare som ska hjälpa dig att plantera se till att inte planera in detta för nära inpå så de måste stå och vänta vid eventuella förseningar. Plantinavia BV är således inte skyldig att betala någon ersättning om trädgårdsmästare eller annan personal som anlitats av köparen måste vänta på leverans.

6. Ångerrätt

Som konsument har man normalt sett ångerrätt på köpta varor i 14 dagar från mottagandet. Då Plantinavia BV säljer häckar går dessa varor in under ångerrättens undantag:

– avser en vara som snabbt kan försämras eller bli för gammal,
– avser en vara som till sin natur är sådan att den efter leverans sammanblandas med en annan vara på så sätt att varorna inte kan skiljas från varandra,
Det innebär att man inte kan ångra sitt köp av häckar, skulle det dock vara fel på en levererad vara har du rätt att reklamera varan. Skulle det vara så att du inte är nöjd med plantorna Plantinavia BV har levererat ber vi dig att ta kontakt med oss.

7. Reklamation

7.1 Plantinavia BV levererar bara växter i kruka eller med rotklump.

7.2 Plantinavia BV garanterar att de levererade växterna uppfyller de vanliga krav och normer som finns och är fria från eventuella defekter. Inga rättigheter kan härledas från bilder och videoklipp som visas på vår hemsida och sociala medier. Bilder och videor är endast vägledande.

7.3 När plantorna anländer är det du som köpare som måste inspektera plantorna på defekter eller andra fel. Eftersom det är ett ”levande material” ber vi dig att senast 3 dagar efter leverans skriftligen ha meddelat oss om dessa fel eller brister. Men som konsument har man 3 års reklamationsrätt från det att man har varan i sin besittning. Felet ska vara ursprungligt på varan och rätten att reklamera en vara täcker inte försummelse, vårdslöshet eller felaktig hantering av varan. Fel som anmäles inom 3 månader från de att felet upptäcktes anses vara inom skälig tid. I det fall ett fel uppmärksammas på en vara måste detta kunna bevisas vara ursprungligt. Vill du reklamera en vara måste du ta kontakt med oss på: 020 – 117 771 info@plantinavia.se

7.4 Eftersom det är levande växter, är det svårt att skicka tillbaka växterna för en bedömning. Därför kommer vi alltid begära att få bilder och videoklipp så Plantinavia BV kan bedöma reklamationen. Om klagomålet är befogat ersätter Plantinavia BV dina plantor. Om samma höjd är otillgänglig erbjuds närmast tillgängliga höjd. I vissa fall kan Plantinavia BV besluta att återbetala inköpspriset för plantorna till köparen. Om det är svårt att avgöra om reklamationen gäller kan Plantinavia BV erbjuda en tillfällig lösning, plantorna ersätts och köparen endast betalar för transporten. Transporten återbetalas i det fall reklamationen godkännes i annat fall står köparen för kostnaden.

7.5 Om Plantinavia BV av någon anledning är skyldig att ersätta eventuella skador kan ersättningen aldrig överstiga ett belopp motsvarande fakturabeloppet till den tjänst eller produkt som orsakade skadan.

7.6 Återbetalning ska ske med samma medel som den ursprungliga betalningen gjordes i annat fall ska ett uttryckligt godkännande inhämtas. Återbetalning ska ske utan onödigt dröjsmål.

7.7 Vid en godkänd reklamation på endast ett fåtal plantor kan Plantinavia välja att återbetala beloppet för dina utbytesplantor i stället för en leverans av nya plantor pga den långa transporten från Holland.

7.8 Eventuell tvist ska lösas av antingen Allmänna reklamationsnämnden (ARN) i Sverige eller European Commission Online Dispute Resolution (EU ODR). ARN:http://www.arn.se/ Box 174, 10123 Stockholm ARN på andra språk: http://www.arn.se/other-languages/ EU ODR: http://ec.europa.eu/odr

8. Force majeure

8.1 I händelse av force majeure är Plantinavia BV inte skyldig att fullfölja sina skyldigheter gentemot köparen eller skyldigheten avbryts för den tid som det råder force majeure.

8.2 Force majeure omfattar alla omständigheter bortom dess kontroll, vilket gäller alla skyldigheter gentemot köparen om de helt eller delvis förhindras. Dessa omständigheter inkluderar extrema väderförhållanden, strejk, bränder, konkurser, elavbrott, icke eller försenad leverans från leverantörer eller annan tredje part. Force majeure inkluderar även brister i (telekommunikation) nätverk eller anslutningar eller kommunikationssystem som används och / eller inte är tillgängliga när som helst från webbplatsen.

9. Immaterialrätt

9.1 Köparen är medveten om att alla immateriella rättigheter till information, kommunikation eller andra uttryck som rör produkterna och / eller webbplats Plantinavia BV, dess leverantörer eller andra fordringsägare.

Plantinavia BV
Sint Barbaraweg 22
6024 AT Budel-Dorplein
Orgnr: 72059273

Min varukorg

0 artiklar

Inga produkter i varukorgen.